ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู่ กองลูกเสือโรงเรียนหัวหิน ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เพลง ราชสดุดี

ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ
ขอน้อมนบบาทบงสุ์พระทรงศรี
พระบาทมงกุฎเกล้าฯ จอมเมาลี
ทรงปราณีก่อเกื้อลูกเสือมา
ทรงอุตส่าห์อบรมบ่นิสัย
ให้มีใจรักชาติศาสนา
ทรงสั่งสอน สรรพกิจ วิทยา
เป็นอาภาผ่องพทุธิวุฒิไกร
ดังดวงจันทราทิตย์ประสิทธิ์แสง
กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย
พระคุณนี้จะสถิตสนิทใน
ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น